Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v jeho objednávce pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, uvedené v objednávce, a to na dobu 5-ti let ode dne uzavření kupní smlouvy. Zároveň si je vědom svých práv dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  Odesláním objednávky současně kupující potvrzuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou všechny údaje uvedené v objednávce shromažďovány a zpracovávány pro účely uzavřené kupní smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků.